Album Academicum

Hoogleraren van 1632 tot heden

Prof. mr. dr. T.C. van Boven, 1934 - Toevoegen aan bewaarset

Hoogleraar

NaamT.C. van Boven
VoornamenTheodoor Cornelis
RoepnaamTheo
Geslachtman
Geboren26 mei 1934, Voorburg, Nederland
Titulatuurprof. mr. dr.  Aanspreektitels en academische titels, adellijke titels en predikaten en kerkelijke titels, zowel modern als historisch [meer].
NationaliteitNederlands
Publicaties[UvA-catalogus]   
 
Opleiding
OpleidingRechten
Graaddoctoraat rechtsgeleerdheid  De hoogst behaalde examengraad, meestal een doctoraat. De graden komen als afkorting terug in de titulatuur [meer].
 8 maart 1967
Examentypepromotie
Instelling (opleiding)Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit te Leiden
ProefschriftDe volkenrechtelijke bescherming van de godsdienstvrijheid [UvA-catalogus]
BijzonderhedenDoctoraalexamen Rechten - Universiteit te Leiden, 1959; Master of Comparative Law - Universiteit te Dallas, U.S., 1960
 
Buitengewoon lector Rechten van de mens, 19 juni 1967 - 1 mei 1977
Benoemingbuitengewoon lector  Door de wet erkende functies, zowel modern als historisch, zoals gewoon hoogleraar, bijzonder hoogleraar, kerkelijk hoogleraar en lector. Ook speciale leerstoelen of posities, zoals ad personam, strategisch, wissel- of universiteitshoogleraar [meer].
Datum benoeming19 juni 1967
Ambtsaanvaarding1 september 1967
LeeropdrachtRechten van de mens
Oratie / openbare lesRechten van de mens op nieuwe paden
30 januari 1968
Instelling (functie)Universiteit van Amsterdam  Naast de Universiteit van Amsterdam (1877 tot heden) en haar voorloper het Athenaeum Illustre (1632 tot 1877), kunnen hier enkele andere Amsterdamse instellingen van hoger onderwijs worden genoemd, zoals de diverse kerkelijke seminaria, het Collegium Chirurgicum en de Klinische School voor het geneeskundige onderwijs [meer].
Faculteit der Rechtsgeleerdheid  Faculteiten, verenigde, sub- en interfaculteiten. Vanaf 1848 is elke hoogleraar van het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam ondergebracht bij een faculteit. De namen en de inhoud zijn sterk aan verandering onderhevig [meer].
Einde dienstverband1 mei 1977
Redeneervol ontslag wegens benoeming elders
Wetensch. disciplinerecht: algemeen
mensenrechten